اخبار شرکت

آگهی مناقصه تامین غذای کارکنان شرکت چاپ و نشر بانک ملی

شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران در نظر دارد نسبت به واگذاري تأمين، پخت و سرو يك وعده غذاي گرم جهت ناهار كاركنان و يك وعده صبحانه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط اقدام نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند ضمن بازديد از محل شركت با مراجعه به واحد حقوقي و امور قراردادهاي شركت واقع در كيلومتر 18 بزرگراه شهيد لشگري بعد از سه راه داروپخش، شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران در مناقصه شركت نمايند.

شرايط مناقصه:

1 ـ مبلغ سپرده به ميزان4/500/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريزي به حساب 60170000000200949901008 IR بانك ملي ايران شعبه ايران خودرو.

2 ـ محل دريافت اسناد مناقصه واحد امور حقوقي و مناقصات شركت.

3 ـ مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي، تا پايان وقت اداري مورخ 1402/05/26

4 ـ مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 1402/05/08

5 ـ در صورتيكه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان ضبط خواهد شد.

6 ـ ساير شرايط مناقصه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

7 ـ شركت در رد و يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

8 ـ هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *